AK Baden-Württemberg

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Baden-Würtemberg BuFaTa Münste
Adobe Acrobat Dokument 317.5 KB
Download
angefertigter Brief
Brief BaWü.pdf
Adobe Acrobat Dokument 194.4 KB

AK Finanzierung der BuFaTa

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Finanzierung der BuFaTa - How
Adobe Acrobat Dokument 243.9 KB

AK How to BuFaTa

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll How to BuFaTa Freitag + Samsta
Adobe Acrobat Dokument 407.0 KB

AK Inklusion

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Inklusion_18.11.2016 + 19.11.2
Adobe Acrobat Dokument 402.9 KB

AK Medien

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Medien.pdf
Adobe Acrobat Dokument 447.7 KB

AK Politik

Download
Protokoll Freitag
Protokoll Politik - BuFaTa MS Freitag.pd
Adobe Acrobat Dokument 373.7 KB

--> Protokoll Samstag folgt

AK Probleme im Unialltag

Download
Protokoll Probleme im Unialltag.pdf
Adobe Acrobat Dokument 192.1 KB

AK Qualität der Lehre

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Qualität der Lehre Münster.pdf
Adobe Acrobat Dokument 146.7 KB

AK Qualitätssicherung

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Qualitätssicherung - BuFaTa MS
Adobe Acrobat Dokument 480.4 KB

AK Skilehrerausbildung NRW

--> Protokolle vom Freitag und Samstag folgen

AK Soziale Projekte

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Soziale Projekte.pdf
Adobe Acrobat Dokument 234.2 KB

AK Sportleben

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Sportleben.pdf
Adobe Acrobat Dokument 376.7 KB

AK Sportstudieren in Deutschland

Download
Protokoll Freitag
Protokoll Sportstudieren in DE Freitag.p
Adobe Acrobat Dokument 436.2 KB

--> Protokoll Samstag folgt

AK Video ABB's

Download
Protokoll Freitag + Samstag
Protokoll Video ABBs gesamt.pdf
Adobe Acrobat Dokument 430.4 KB


Protokolle BuFaTa Rat

Download
Protokoll BuFaTa Rat Donnerstag
Protokoll BuFaTa Rat Donnerstag.pdf
Adobe Acrobat Dokument 72.8 KB
Download
Protokoll BuFaTa Rat Freitag
Protokoll BuFaTa Rat Freitag.pdf
Adobe Acrobat Dokument 72.0 KB
Download
Protokoll BuFaTa Rat Samstag
Protokoll Rat Samstag.pdf
Adobe Acrobat Dokument 79.1 KB

Protokoll Abschlussplenum

Download
Protokoll Abschlussplenum Sonntag
Protokoll Abschlussplenum.pdf
Adobe Acrobat Dokument 74.9 KB